richtlijnen-in-de-klinische-praktijk-omgaan-met-complexiteit

Richtlijnen in de klinische praktijk: omgaan met complexiteit


Achtergrond en doelstelling

De implementatie van een richtlijn kan ondersteund worden door de mate van toepassing van de richtlijn (adherentie) te meten . Doel van dit project was om hiervoor een set van stoornis-onafhankelijke proces-indicatoren bij poliklinische patiënten met een stemmings-, angst-, of somatoforme stoornis toe te passen. Daarnaast werden klinische- en psychosociale correlaten van adherentie aan de richtlijn en behandelresultaat bestudeerd.

Methode
Een set indicatoren werd gedurende drie jaar getest in een random geselecteerd cohort van 300 patiënten die in aanmerking kwamen voor een behandeling voor een stemmings-, angst of somatoforme stoornis bij polikliniek Rijnveste. Routine outcome monitoring (ROM) gegevens werden gebruikt om adherentie en behandeluitkomst te bepalen.

Promovendus
Esther van Fenema

Print