Referentiewaarden voor ROM-instrumenten

Referentiewaarden voor ROM-instrumenten


Achtergrond en doelstelling

Voor de praktische interpretatie van ROM-uitslagen is er behoefte aan referentiewaarden. Beslissingen in de klinische praktijk worden hiermee ondersteund. Doel van dit project is het vaststellen van referentiewaarden voor 19 generieke en stoornis-specifieke vragenlijsten die gebruikt worden bij routine outcome monitoring van stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen. Alle vragenlijsten zijn licentievrij.

Methode
Bij 1295 personen uit de algemene bevolking (ROM referentiegroep) en 5269 psychiatrische poliklinische patiënten, gediagnosticeerd met een specifieke SAS aandoening (ROM patiëntengroep) werden de vragenlijsten en de MINI+ afgenomen. Als grenswaarde werd de buitenste 5% van de distributie bepaald (P95 ROM referentiegroep; P5 ROM patiëntengroep). Met Receiver Operating Characteristics (ROC) analyses werd het onderscheidend vermogen van de vragenlijsten bepaald.

Promovendus
Yvonne Schulte

Print