psychiatrische-rehabilitatie-bij-chronische-depressie

Psychiatrische rehabilitatie bij chronische depressie


Achtergrond en doelstelling

Omdat er in de ggz reeds enige bekendheid is met individuele rehabilitatie, is er met name behoefte aan groepsgeoriënteerde rehabilitatie. Daarnaast is gebleken dat het betrekken van partners van patiënten in de behandeling van chronische aandoeningen het behandelresultaat ten goede komt. Daarom evalueert dit onderzoek de (kosten-)effectiviteit van een rehabilitatie groepsinterventie voor chronische depressie, waarbij tevens de partner betrokken wordt in een aparte partnergroep (levenspartner of andere naastbetrokkene van de patiënt). De rehabilitatie groepsinterventie in dit project is PPEP4All: Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten. De klinische effectiviteit van PPEP4All is reeds aangetoond, maar de kosteneffectiviteit ervan nog niet, hetgeen aanleiding is voor dit project.

Methode
Doelmatigheidsonderzoek “Economische evaluatie van psychiatrische rehabilitatie/zelfmanagement groepsinterventie (PPEP4ALL) vergeleken met standaardbehandeling bij patiënten met Persisterende Depressieve Stoornis en hun partner; een multicenter pragmatische gerandomiseerde gecontroleerde trial”. Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door LUMC Psychiatrie bij patiënten van GGZ Rivierduinen (alle centra/locaties) en bij PsyQ (starten met Den Haag).

Vanaf 1-2017 worden nieuwe data verzameld bij zowel GGZ Rivierduinen (ongeveer ¾) als PsyQ (ongeveer ¼). In de loop van 2,5 jaar dienen er totaal 514 patiënten geïncludeerd te worden: patiënten zullen worden gerandomiseerd naar ofwel de PPEP4All conditie (N=257) ofwel de standaardbehandeling (N=257). Hiernaast zullen 257 partners van PPEP4All patiënten deelnemen aan het onderzoek. De inclusie betreft patiënten (>18 jaar) met een hoofddiagnose van chronische depressie / persisterende depressieve stoornis (met eventueel niet-ernstige comorbiteit zoals bv. angststoornis). In de PPEP4All conditie dient bij minimaal 90% van de geïncludeerde patiënten de partner deel te nemen aan de partnergroep.

Promovendus
Erika Solis

Print