nesdo

NESDO

  
Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen (NESDO): een onderzoek onder 450 depressieve en 150 gezonde mensen van 60 jaar en ouder, die gedurende 4 jaar gevolgd worden. Hierbij wordt een breed scala aan gegevens verzameld die mogelijk samenhangen met (het beloop van) depressie bij ouderen, zoals biologische factoren, klinische en sociale kenmerken, levensgebeurtenissen, lichamelijke gezondheid, cognitief functioneren en zorggebruik. Het belangrijkste einddoel van de studie is de hulpverlening te kunnen verbeteren en toe te spitsen op de specifieke problemen van depressieve ouderen. De studie sluit aan bij de NEderlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA), waarbij onder andere depressieve mensen van 18 tot 65 jaar worden geïncludeerd. De samenwerking met NESDA maakt het mogelijk om gegevens van depressieve oudere volwassenen te vergelijken met die van jongere volwassenen.

Onderzoekers
Prof.dr. R.C. van der Mast (dr. E. Giltay; drs. A. Hegeman, drs. I. Groeneweg-Koolhoven; drs. R. Peters van Neijenhof; drs. E. Lauwen en vele anderen)

Print