kiezen-voor-pillen-of-praten

Kiezen voor pillen of praten


Achtergrond en doel
De arts-patiënt relatie is niet meer paternalistisch, waarbij de dokter weet wat het beste is voor de patiënt, maar een partnerschap, waarbij arts en patiënt samen de beste behandeling kiezen (shared decision making). Met dit onderzoek wilden we inzicht krijgen in de gezamenlijke besluitvorming omtrent de behandeling van stemmings- en angststoornissen in de tweede (-derde) lijn. Het project beoogde praktijkgerichte beslissingsondersteuning te ontwikkelen, die de keuze voor een specifieke behandeling kan verbeteren.

Methode
In acht focusgroepen, bestaande uit 6-10 deelnemers, werden opvattingen van patiënten en behandelaren onderzocht. Focusgroep-interviews werden getranscribeerd, gecodeerd en categoriaal geanalyseerd. Op grond van deze uitkomsten werd een cross-sectioneel survey-onderzoek gedaan met 200 patiënten en 145 behandelaren, waarin gemeten werd in hoeverre de gevonden factoren behandelbeslissingen bepalen en op welke manier. Met vragenlijsten werden behandelvoorkeuren, uiteindelijke keuzes en beïnvloedende  factoren gemeten. Daarnaast werd gebruik gemaakt van aanvullende gegevens uit de ROM (Routine Outcome Monitoring).

Promovendus
Sumayah Rodenburg

Print