gepaste-en-adaptieve-zorg-voor-mensen-met-langer-durende-aandoeningen

Gepaste en adaptieve zorg voor mensen met langer durende aandoeningen


Achtergrond en doelstelling

Een patroon in de gezondheidszorg is dat een groot aandeel van de financiële middelen wordt besteed aan een kleine groep van patiënten die onvoldoende herstellen. Doel van dit project is om dit fenomeen in kaart te brengen voor patiënten met depressie of angst (AD), met diabetes mellitus (DM) of met chronisch obstructieve luchtweginfecties (COPD). Het project moet bijdragen aan een innovatief zorgconcept met een moment van herindicatie voor de subgroep van patiënten met een ongunstig eerste beloop.

Methode
Bestaande gegevens van patiënten met AD, DM en COPD van GGZ Rivierduinen en het LUMC worden gebruikt om de verdeling van middelen voor de verschillende groepen vast te stellen. Op basis hiervan worden predictiemodellen ontwikkeld, die een proces van herindicatie kunnen ondersteunen.

Promovendus
Suzanne Boer

 

Print