een-pragmatische-randomised-controlled-trial-van-een-korte-intensieve-interventie

Kort en Krachtig. Een pragmatische randomised controlled trial van een korte intensieve interventie


Achtergrond en doel

Tegen de achtergrond van de kostenbeheersing in de gezondheidszorg is er behoefte aan effectieve behandeling tegen lagere kosten. Doel van de studie was om vast te stellen of een korte intensieve behandeling van stemmings- en/of angststoornissen met gelijke effectiviteit tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd.

Methode
In een pragmatische randomised controlled trial bij patiënten van GGZ Rivierduinen (5 centra) met stemmings- en/of angststoornissen werd een korte intensieve interventie (verkorte Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en/of farmacotherapie (FT)) vergeleken met Treatment As Usual (TAU). Uitkomsten werden gemeten met behulp van ROM. Als uitkomsten werden de kosten en de klinische effectiviteit geanalyseerd.

Promovendus
Denise Meuldijk

 

 

 

Print