Stemmings-, Angst- en Somatoforme stoornissen

Stemmings-, Angst- en Somatoforme stoornissen

GGZ Rivierduinen en haar centra zijn onder meer betrokken bij onderstaande wetenschappelijke onderzoeken die vallen onder de onderzoekslijn Stemmings- , Angst- en Somatoforme stoornissen (SAS) onder leiding van prof. dr. Bert van Hemert. Het onderzoek is onderdeel van de academische werkplaats LUMC-GGZ Rivierduinen.
 
Ontwikkelen van de ROM-methodiek

Lopend onderzoek: 

Afgerond onderzoek:

Zorgevaluatie en ontwikkeling van het zorgprogramma

Lopend onderzoek: 

Afgerond onderzoek:

Patiëntgebonden onderzoek naar kenmerken en oorzaken van emotiestoornissen

Lopend onderzoek: 

Afgerond onderzoek:

EPISCA Pathways' Imaging Study in Clinical Adolescents

Lopend onderzoek:    

Onderzoekscohorten

Print