mentaliseren-bevorderende-therapie-voor-psychotische-stoornissen

Mentaliseren Bevorderende Therapie voor psychotische stoornissen (MBT-P)

Veel patiënten met een non-affectieve psychotische stoornis functioneren sociaal niet optimaal. Dit wordt vaak veroorzaakt door een tekort in mentaliseren: het vermogen om het eigen gedrag en dat van anderen te verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeftes en bedoelingen.

Het doel van dit onderzoek is vast te stellen of 18 maanden MBT-P het sociaal functioneren meer verbetert dan Treatment as Usual. MBT-P betekent wekelijks een groepssessie en een keer per 2 weken een individueel gesprek.

Methode
Gerandomiseerde studie. Deelnemers worden door het lot toegewezen aan MBT-P of Treatment as Usual.

Onderzoeker
promovendus Jonas Weijers.

Print