inschakeling-verpleegkundig-specialist-bij-ambulant-instellen-op-clozapine

Inschakeling Verpleegkundig Specialist bij ambulant instellen op clozapine

Clozapine biedt vaak soelaas als andere antipsychotica niet voldoende werken. Gedurende de eerste 18 weken van de behandeling moet echter het bloedbeeld worden gecontroleerd. Dit is veel werk en een reden waarom psychiaters het middel niet vaak genoeg voorschrijven.

Doel van het onderzoek is (1) bepalen welk percentage patiënten in een FACT-team een indicatie heeft voor clozapine;
(2) aantonen dat de psychiater de monitoring van bloedcellen veilig kan delegeren aan de Verpleegkundig Specialist (VS);
(3) aantonen dat de VS de patiënt kan motiveren om het middel voldoende lang te blijven gebruiken. 

Methode
Vergelijking van 2 organisatievormen: (A) Psychiater delegeert monitoring aan VS: (B) Psychiater doet alles zelf. FACT-teams worden gerandomiseerd naar Conditie A of B. Er zijn deelnemende teams van GGZ Rivierduinen, Arkin en GGZ Eindhoven.

Onderzoeker
promovendus Yvonne van der Zalm.

Print