Voorspellers van behandelresultaat bij patiënten met een eetstoornis