The Genetics of Eating Disorders (GenED) Study

The Genetics of Eating Disorders (GenED) Study

Doel
Meer inzicht te krijgen in het ontstaan van eetstoornissen (zoals anorexia en boulimia nervosa) en de erfelijke factoren die hierbij een rol spelen. Door het erfelijk materiaal van personen met een eetstoornis te vergelijken met dat van personen zonder een eetstoornis, zijn we op zoek gegaan naar genen die bij het ontstaan van eetstoornissen mogelijk betrokken zijn. Toen we het voorkomen van vier kandidaatgenen vergeleken tussen 182 patiënten met anorexia nervosa, 149 patiënten met een eetstoornis gekenmerkt door zelfopgewekt braken en 607 controles, bleek een variant van het zogenaamde TPH2 gen vaker voor te komen bij de patiënten met een eetstoornis dan bij de controlegroep. TPH2 speelt een belangrijke rol binnen het serotonine systeem. Het serotonine systeem is van invloed op de regulatie van lichaamsgewicht, eetgedrag, maar ook op kenmerken zoals perfectionisme, impulsiviteit en obsessief gedrag.

Om met zekerheid de rol van bepaalde genen in het ontstaan van eetstoornissen te kunnen vaststellen, zijn grotere studies nodig. GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula werkt dan ook mee aan internationale samenwerkingsverbanden (“Genetic Consortium of Anorexia Nervosa” en “Psychiatric Genetic Consortium of Anorexia Nervosa”) in de zoektocht naar genen die betrokken zijn bij eetstoornissen.

Onderzoeker
dr. ir. M.C.T. Op ’t Landt-Slof

Samenwerking
prof. P.E. Slagboom (Leids Universitair Medisch Centrum, Afdeling Medische Statistiek, Sectie Moleculaire Epidemiologie), prof. D.I. Boomsma (Vrije Universiteit Amsterdam, Afdeling Biologische Psychologie)Print