Opnamecriteria van patiënten met anorexia nervosa op een interne afdeling van een ziekenhuis

Opnamecriteria van patiënten met anorexia nervosa op een interne afdeling van een ziekenhuis

Meer zicht krijgen op de criteria die bij afdelingen voor interne geneeskunde worden gehanteerd voor het opnemen van een patiënt met anorexia nervosa. Methode: Survey onder internisten en AIOS werkzaam op interne afdeling van algemeen ziekenhuis. Resultaten: Onder internisten en AIOS bestaan veel verschillen van inzicht met betrekking tot de criteria en de specifieke grenswaarden voor een opname van een patiënt met anorexia nervosa. Bovendien speelt attitude ten opzichte van de patiëntgroep in sommige gevallen een rol in de beslissing tot opname.

Onderzoeker
dr. G.E. van Son

Samenwerking
dr. J. Fogteloo (LUMC interne geneeskunde)

Print