Normen en onderscheidend vermogen van de Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q)

Normen en onderscheidend vermogen van de Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q)

De Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) is de meest gebruikte vragenlijst voor het meten van eetstoornispathologie. Uitgebreide klinische normen zijn in Nederland echter nog niet beschikbaar. Het doel van deze studie was om klinische normen voor een brede groep vrouwelijke eetstoornispatiënten vast te stellen, als wel voor twee controlegroepen: een groep gezonde vrouwen en een groep obese vrouwen zonder eetstoornis. Het tweede doel van deze studie was om het discriminerend vermogen van de EDE-Q te onderzoeken, een belangrijke test of de EDE-Q meet wat het beoogt te meten.

De EDE-Q werd afgenomen bij een groep vrouwelijke patiënten met een eetstoornis (N = 935), vrouwen zonder eetstoornis (N = 235), en obese vrouwen zonder eetstoornis (N = 321). Descriptieve analyses en Receiver Operating Characteristic analyses werden uitgevoerd.

Normen zijn vastgesteld voor de drie groepen. Binnen de vrouwelijke eetstoornisgroep zijn de normen ook apart gerapporteerd per diagnose. De EDE-Q bleek heel accuraat een onderscheid te kunnen maken tussen vrouwen met, en zonder een eetstoornis (Area Under the Curve = .96, 95% CI = .95-.97), en middelmatig tussen obese vrouwen en vrouwen met een eetbuistoornis (Area Under the Curve = .72, 95% CI = .67 - .77).

Normen uit deze studie kunnen worden gebruikt om scores op de EDE-Q (nauwkeuriger) te interpreteren, om een indicatie te geven van de ernst van de eetpathologie, en om klinische verandering tijdens een behandeling te beoordelen. Tot slot concludeerden we dat de EDE-Q een valide instrument is voor het meten van eetpathologie.

Onderzoeker
J.J. Aardoom, MSc.

Print