Nederlands Eetstoornissen Register

Nederlands Eetstoornissen Register

Wanneer mensen met een eetstoornis in behandeling zijn, meten en weten behandelaren veel van deze patiëntengroep. Maar als de behandeling is afgerond verliezen ze hen meestal uit het oog. Met een deel van deze mensen blijft het goed gaan, maar sommigen vallen terug in hun eetstoornis. Daarnaast is er een groep die nooit behandeling ontvangt, en waar we dus ook weinig van weten. Om hier een goed beeld van te kunnen krijgen, heeft GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula in samenwerking met de Vrije Universiteit en de Vereniging rond Eetstoornissen WEET het Nederlands Eetstoornissen Register opgezet. Met het NER willen we het lange termijn effect van een eetstoornis op verschillende gebieden onderzoeken. Bijvoorbeeld: Hoe ziet de leefsituatie van mensen met een eetstoornis eruit? Welke factoren hebben een belangrijke invloed op de levensloop en kwaliteit van leven? Zijn er factoren die samenhangen met een positief beloop van de eetstoornis?

Onderzoekers
Dr. ir. M.C.T. Op ’t Landt-Slof & dr. E.F. van Furth

Samenwerking
J. de la Torre y Rivas (Weet, de vereniging rond eetstoornissen), M. Wierda MSc. & dr. S. Begeer (Vrije Universiteit Amsterdam)

Print