Kosteneffectiviteit en doelmatigheid van topklinische ggz

Kosteneffectiviteit en doelmatigheid van topklinische ggz

Het project zal onderzoek doen naar de kosteneffectiviteit en het verbeteren van de doelmatigheid bij twee doelgroepen, namelijk eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

De eerste fase richt zich op het in kaart brengen van de kenmerken van derdelijns patiënten, oftewel patiënten met een topklinische zorgvraag. Het gaat altijd om patiënten met zeer complexe en ernstige problematiek die in de tweede lijn onvoldoende resultaat hebben gehad van een behandeling. Het is belangrijk te onderzoeken wat de specifieke kenmerken zijn van deze patiënten om ze zodoende beter en sneller te herkennen en de patiënten ‘te matchen’ met een effectieve vorm van zorg.

De tweede fase onderzoekt de kosteneffectiviteit van innovatieve interventies die deze TOPGGz afdelingen uitvoeren. Hierbij wordt zowel gekeken naar de reductie van symptomen, het verbeteren van kwaliteit van leven, zorgkosten en –zorgconsumptie en maatschappelijke kosten zoals het voorkomen of verminderen van arbeidsuitval.

De derde fase houdt zich vervolgens bezig met het ‘matchen’ van de geselecteerde derdelijns patiënten met het meest kosteneffectieve zorgaanbod. Onderzocht zal worden welk model ervoor kan zorgen dat patiënten zo snel mogelijk op de juiste plaats gediagnosticeerd en behandeld worden. Het is de bedoeling om de geïdentificeerde derdelijns patiënten zo snel mogelijk te verwijzen naar een topklinische afdeling, maar andersom patiënten die ten onrechte op een topklinische afdeling behandeld worden terugverwijzen naar de reguliere tweedelijns ggz.

Onderzoekers
dr. A.E. Dingemans & prof. dr. E.F. van Furth

Samenwerking
Stichting Topklinische GGz (TOPGGz),  iMTA (onderdeel van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Eramus Universiteit Rotterdam) & Altrecht Eetstoornissen Rintveld, PsyQ en de Viersprong.

Subsidie
Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Print