Het indelen van eetstoornissen op basis van 'gezond' en 'ongezond' perfectionisme en impulsiviteit

Het indelen van eetstoornissen op basis van 'gezond' en 'ongezond' perfectionisme en impulsiviteit

Twee persoonlijksheidtrekken die een belangrijke rol spelen bij eetstoornissen zijn perfectionisme en impulsiviteit. Van beide persoonlijkheidstrekken bestaat een ‘gezonde’ en een ‘ongezonde variant’. Kunnen vrouwen met eetstoornissen op basis van deze vormen van perfectionisme en impulsiviteit ingedeeld worden in verschillende groepen? En verschillen deze groepen dan ook met betrekking tot de ernst van de eetstoornis en andere persoonlijkheids- en gedragskenmerken? Voor dit onderzoek werden de gegevens van 850 vrouwelijke patiënten met een eetstoornis (381 met anorexia nervosa, 146 met bulimia nervosa, 56 met binge eating disorder en 262 met een eetstoornis NAO) gebruikt die tijdens het Genetisch Onderzoek Eetstoornissen zijn verzameld. Het onderscheiden van verschillende patiëntengroepen op basis van persoonlijkheidskenmerken kan het vinden van een passende behandeling voor de patiënt en interventie strategieën verbeteren.

Onderzoekers
Dr. ir. M.C.T. Op ’t Landt-Slof

Samenwerking
Prof. L. Claes (Universiteit van Leuven, België)

Print