Project: Evaluatie Meergezinsdagbehandeling voor jongeren met een eetstoornis

Project: Evaluatie Meergezinsdagbehandeling voor jongeren met een eetstoornis

De MeerGezinsDagBehandeling (MGDB) voor jongeren met een eetstoornis is een innovatieve wijze om thuiswonende jongeren (12-19 jaar) met een eetstoornis te behandelen. Ouders van jongeren met een eetstoornis voelen zich vaak onmachtig, angstig en onzeker. Veelal staat het hele gezin in het teken van de eetstoornis. MGDB beoogt de empowerment van de ouders te vergroten zodat de ouders in de thuissituatie de jongere adequaat kunnen begeleiden. In deze behandeling waarbij meerdere gezinnen tegelijkertijd deelnemen fungeren de behandelaren als katalysatoren van het proces waarbij ouders elkaars co-therapeuten zijn. Ouders houden nadrukkelijk de regie over de opvoeding en begeleiding van het kind, hiermee houden zij grip op hun leven en vergroten zij hun zelfeffectiviteit (empowerment). Een evaluatie onderzoek waarbij de focus ligt op de werking van de MGDB wordt momenteel opgezet. Voor dit project is subsidie aangevraagd bij ZonMW.

Onderzoeker
dr. G.E. van Son

Looptijd
2013-2015

Print