Eetstoornissen, Body Dysmorphic Disorders (BDD) en Autisme: gezamenlijke kenmerken?

Eetstoornissen, Body Dysmorphic Disorders (BDD) en Autisme: gezamenlijke kenmerken?

Er wordt verondersteld dat er een overlap is tussen mensen met een eetstoornis, BDD en autisme. Een deel van deze mensen heeft rigide gedachten en gedragingen. Er wordt verondersteld dat deze lijken op de gedachten en gedragingen zoals die gevonden worden in mensen met een obsessief compulsieve stoornis (OCD). Bij alle drie groepen worden de eetstoornis- BBD- en autismepsychopathologie uitgevraagd door middel van vragenlijsten. Daarnaast wordt er twee vragenlijsten afgenomen die de OCD-kenmerken en rigiditeit meten.

Onderzoeker
dr. A.E. Dingemans

Samenwerking
dr. Y. van Rood (LUMC), drs C. de Roos (GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen) & Centrum Autisme Rivierduinen.

Print