Eetbuien, negatieve stemming en executief functioneren bij mensen met Binge Eating Disorder (BED)

Eetbuien, negatieve stemming en executief functioneren bij mensen met Binge Eating Disorder (BED)

Executieve functies spelen een belangrijke rol in het oplossen van problemen. Set-shifting (cognitieve flexibiliteit) is een aspect van executief functioneren. Verstoringen in set-shifting zouden geassocieerd kunnen zijn met het ontstaan en voortbestaan van eetbuien in mensen met Binge Eating Disorder (BED). Daarnaast worden deze functies negatief beïnvloed door een sombere stemming. Het doel van de studie is om te onderzoeken of er een causale relatie bestaat tussen veranderingen in de stemming, set-shifting en drang om te eten bij mensen met BED. Het betreft een experimenteel onderzoek.

Onderzoeker
dr. A.E. Dingemans

Print