Cognitieve Remediatie Therapie (CRT) als een behandelversterker bij eetstoornissen en obsessief compulsieve stoornissen

Cognitieve Remediatie Therapie (CRT) als een behandelversterker bij eetstoornissen en obsessief compulsieve stoornissen

Er wordt onderzocht of CRT het positieve effect van ‘treatment-as-usual’ versterkt in patiënten met een eetstoornis en obessessief-compulsieve stoornis (OCD). Hoofdvragen hierbij zijn of CRT de duur van TAU verkort, drop-out verminderd en of stoornis-gerelateerde symptomen meer verminderen en de kwaliteit van leven meer verbeterd in vergelijking tot TAU plus een aandachtscontrole-module. Daarnaast wordt tevens de kosteneffectiviteit onderzocht. Methode: Gerandomiseerde gecontroleerde behandelstudie.

Onderzoeker
dr. A.E. Dingemans

ZonMw-subsidie in samenwerking met
dr. U.N. Danner (Altrecht Eetstoornissen Rintveld), dr. D. Cath (Altrecht Academisch Angstcentrum), dr. L. Hakkaart-van Roijen (Erasmus Universiteit) en dr. G. Hendriks (Centrum voor Angststoornissen Overwaal).

Print