Binge Eating Disorder en neuropsychologisch functioneren

Binge Eating Disorder en neuropsychologisch functioneren

Hebben patiënten met BED verstoringen in het executief functioneren en de impulsiviteit vergeleken met gezonden controle mensen? Wat is de invloed van depressie? Is neuropsychologisch functioneren een voorspeller voor behandelsucces? Zestig patiënten met BED worden vergeleken met 60 gezonde controle mensen op basis van een neuropsychologische batterij en vragenlijsten. Vervolgens worden gegevens van de Routine Outcome Monitoring (ROM) van voor en na de behandeling gebruikt om te onderzoeken of er voorspellers zin voor behandelsucces (abstinentie van eetbuien).

Onderzoeker
dr. A.E. Dingemans & drs. C. Vanhaelen

Print