(Anonieme) E-health voor eetstoornissen: E-community Proud2Bme

(Anonieme) E-health voor eetstoornissen: E-community Proud2Bme

Veel mensen met eetproblemen zoeken steun en informatie online. Er zijn echter websites die eetgestoord gedrag als positieve levensstijl aanprijzen, zogenaamde pro-ana en -mia websites. Website en e-community ‘Proud2Bme’ is opgericht als tegenhanger en gezond alternatief voor dergelijke websites. Proud2Bme biedt een positieve en herstelbevorderende omgeving vol informatie en persoonlijke verhalen plus een interactief deel waar men contact met lotgenoten of professionals kan zoeken. Deze studie onderzocht of en in welke mate bezoekers zich gesterkt voelen (zogenaamde ‘empowerment’ ervaren) door hun bezoek aan Proud2Bme.

Een online vragenlijst werd ingevuld door 311 bezoekers. Resultaten lieten zien dat de mate van empowerment op verschillende manieren vergroot leek te worden door het bezoeken van Proud2Bme, met name door het uitwisselen van informatie, het vinden van herkenning en het delen van ervaringen. Ook gaven deelnemers aan zich door Proud2Bme beter geïnformeerd te voelen en ervoeren zij meer optimisme en controle over de toekomst. Daarnaast hadden zij meer vertrouwen gekregen in hun behandeling en de relatie met hun therapeut en gingen zij meer hulp zoeken. Weinig empowerment, jongere leeftijd en meer interactieve gebruikerspatronen hingen samen met een vergroting van empowerment door Proud2Bme.

Het bieden van een platform waar men ervaringen kan delen en herkenning kan vinden is misschien wel één van de belangrijkste ingrediënten voor succesvolle e-health initiatieven met als doel mensen met eetproblemen te ‘empoweren’. Initiatieven als Proud2Bme bieden een gezond alternatief voor de potentiële schadelijke en negatieve effecten van pro-ana en -mia websites.

Onderzoeker
J.J. Aardoom, MSc.

Print