Spoed

Spoed

Wanneer er volgens u sprake is van een crisissituatie bij uw patiënt, dan kunt u binnen én buiten kantooruren telefonisch contact met ons opnemen. Er is in onze ogen sprake van een crisissituatie als u als verwijzer binnen 24 uur een beoordeling wenst. Wij maken dan telefonisch met u afspraken over de afhandeling van de crisis.

Telefoonnummers

Regio's Duin- en Bollenstreek en Leiden

  • Binnen kantooruren: tel 071 890 81 12 
  • Buiten kantooruren: nummer bekend bij huisartsen

Regio Haagstreek

  • Binnen kantooruren: tel 070 444 10 80
  • Buiten kantooruren: tel 070 444 10 00

Regio Midden-Holland

  • Binnen kantooruren: tel 0182 56 37 00 
  • Buiten kantooruren: nummer bekend bij huisartsen 

Regio Rijnstreek

  • Binnen kantooruren: tel 0172 89 85 00 
  • Buiten kantooruren: nummer bekend bij huisartsen 

Regio Zoetermeer 

  • Binnen en buiten kantooruren: tel 079 330 13 00