Doorverwijzing geheugenpolikliniek

Doorverwijzing geheugenpolikliniek

Welke cliënt komt in aanmerking?
De geheugenpolikliniek is opgezet om mensen (55+) die zorgen hebben omtrent hun geheugen, of familieleden die zorgen hebben omtrent het geheugen van een familielid, efficiënt en snel duidelijkheid hierover te kunnen verlenen. 

De huisarts of specialist verwijst naar de geheugenpolikliniek nadat er een lichamelijke screening (bloedafname- en beoordeling) gedaan is.

Verloop van het onderzoek
Het traject omvat op één dag een kennismakingsgesprek en een neuropsychologisch onderzoek. Dit zal ongeveer 2- 2½ uur duren. Het kennismakingsgesprek zal gevoerd worden door de gz-psycholoog en de psychiater. Daarna zal er een neuropsychologisch onderzoek worden afgenomen door de psychologisch medewerker.

Twee weken later zal het uitslaggesprek plaatsvinden, deze wordt gevoerd door de gz-psycholoog. Hierna zal er een brief naar de huisarts of specialist worden gestuurd met de conclusies van het onderzoek en advies met betrekking tot het vervolgtraject.

Mogelijkheden vervolgtraject
Als de diagnose dementie wordt gesteld stelt zal de GZ-psycholoog casemanagement opstarten.

Verwijzing
De huisarts of specialist verwijst naar de geheugenpolikliniek nadat er een lichamelijke screening 
(bloedafname- en beoordeling) gedaan is.
Verwijzing dient plaats te vinden via zorgdomein. 

Meer informatie
Mocht u na het lezen nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de GZ-psycholoog mw L.J. van de Wetering. Zij is via de contactgegevens te bereiken, van maandag tot en met donderdag, tussen 8.30 en 16.30 uur.

GGZ Rivierduinen, geheugenpolikliniek, Leidschendam
Bezoekadres: van Ruytenburglaan 4, Leidschendam
Telefoon:  070 444 1000

 

Print