Aanmelden verblijf en beschermd wonen

Aanmelden verblijf en beschermd wonen

Bij het Centraal Aanmeldpunt Herstel Ondersteunende Psychiatrie (HOP) kunnen verwijzers cliënten aanmelden voor één van de Herstel Ondersteunende Voorzieningen van GGZ Rivierduinen.

Voor wie?

U kunt via het Centraal Aanmeldpunt HOP cliënten verwijzen voor verblijf en behandeling in een van de klinieken van de Herstel Ondersteunende Voorzieningen bij GGZ Rivierduinen:

 • Klinisch herstel autisme locatie Oegstgeest
 • Klinisch herstel locatie Oegstgeest
 • Klinisch herstel locatie Leidschendam
 • Klinisch herstel locatie Zegerkwartier Alphen aan den Rijn
 • Kliniek Intensieve Zorg locatie Oegstgeest
 • Neuropsychiatrie locatie Oegstgeest

Plaatsing kan middels de DBC of LGGZ ZZP (via de Zorgverzekeringswet) of de WLZ ZZP (Wet Langdurige Zorg), de plaatsingscoördinator kan dit met u bespreken.

U kunt ook cliënten aanmelden voor een Beschermde Woonvorm (BW) bij GGZ Rivierduinen:

 • Beschermd Wonen locatie Leiden
 • Beschermd Wonen locatie Duin en Bollenstreek
 • Beschermd Wonen locatie Alphen aan den Rijn

Voor het verblijf in Beschermd Wonen is er een indicatie nodig. Hiervoor zijn er 2 mogelijkheden:

 • U heeft een BW - WMO indicatie van Centrum gemeente Leiden.

 • U heeft een BW - WLZ - GGZ Wonen indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).


Het Centraal Aanmeldpunt HOP is niet bedoeld voor de opname afdelingen acute psychiatrie binnen GGZ Rivierduinen.

Hoe kunt u een cliënt aanmelden?

U kunt een cliënt aanmelden door gebruik te maken van het aanmeldformulier HOP in Word rechts op deze pagina. Het ingevulde formulier kunt u per post sturen naar:

GGZ Rivierduinen
T.a.v. Servicebedrijf, Centrale Zorgadministratie, aanmeldpunt HOP
Antwoordnummer 10120
2300 VB Leiden

Proces na aanmelding

 • Na ontvangst van de aanmelding wordt deze beoordeeld op volledigheid door de plaatsingscoördinator.
 • Vervolgens wordt de aanvraag verstuurd naar het kennismakingsteam van de gevraagde voorziening. De cliënt wordt uitgenodigd voor een intake. Dit onderdeel duurt maximaal 4 weken.
 • Na de intake wordt besloten of plaatsing op de wachtlijst passend is. De cliënt en u als verwijzer krijgen hierover uiteraard bericht.
  Indien er geen voorziening is aangegeven of als een voorziening niet passend is, kan de procedure langer duren. Er volgt tussentijds een overleg met de plaatsingscoördinatoren voor een plaatsingsadvies.

Vragen en contact

Het Centraal Aanmeldpunt HOP is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 071 890 88 88. U kunt ook e-mailen naar aanmeldenlangdurendezorg@rivierduinen.nl.

Print