Professionals

Verwijzers

Let op: In Zorgdomein zijn onze zorgproducten aangepast. In deze brief lees je meer.

Hier vindt u informatie over hoe u een patiënt bij ons kunt aanmelden en onze bereikbaarheid bij spoedgevallen.

Verwijzers binnen de GGZ 
Voor zowel jeugdigen als voor volwassenen geldt dat de huisarts altijd een geaccepteerde verwijzer is. Voor behandeling van jeugdigen (tot 18 jaar) die onder de Jeugdwet vallen zijn naast de huisarts ook de Jeugdarts, de Medisch Specialist en de Jeugd & Gezinsteams door de gemeenten aangewezen als verwijzer. Voor crisisopnames mogen alle professionals verwijzen.

Welke professional mag verwijzen voor een GGZ behandeling binnen een instelling is per zorgverzekeraar verschillend. Iedere zorgverzekeraar stelt in haar polisvoorwaarden daar andere voorwaarden aan. Dit geldt zowel voor de generalistische basis GGZ als voor de specialistische GGZ.

Wat is het risico als er geen correcte verwijzing heeft plaatsgevonden?
Als er geen verwijzing heeft plaatsgevonden zoals vermeldt in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar, vergoedt de verzekering de kosten van de behandeling niet en komen alle kosten van de behandeling voor rekening van de cliënt. Laat uw client bij twijfel altijd navraag doen bij zijn/haar zorgverzekeraar.

Specialistische of Generalistische Basis GGZ

Aan de hand van de vragen uit het verwijsmodel GB GGZ kan worden bepaald waar de patiënt het beste kan worden geholpen: in de basis generalistische GGZ of de gespecialiseerde GGZ 

  1. Is er een vermoeden van een DSM benoemde stoornis?
  2. Ernst problematiek: wat is de impact op het dagelijks functioneren?
  3. Complexiteit van de problematiek: is er sprake van comorbiditeit?
  4. Het risico: is er sprake van zelfverwaarlozing, verwaarlozing van naasten, suïcideneigingen, kindermishandeling?
  5. Het beloop van de klachten: wat is de duur van de klachten?

 

Schema gbggz/sggz

Print