OGGZ

OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Met activiteiten in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg levert GGZ Rivierduinen onder meer een bijdrage aan:

• in zorg krijgen van meer (overlastgevende) zorgmijders;
• signaleren van multiprobleem situaties;
• voorkomen van dak- en thuisloosheid;
• bevorderen van een stabiele leefsituatie voor mensen uit kwetsbare groepen;
• stimuleren van het welzijn van mensen met langdurende psychische problematiek;
• preventie van huiselijk geweld (inclusief kindermishandeling);
• voorkomen dat gezinsproblemen leiden tot achterstand in de ontwikkeling van kinderen.

Uiteraard doen wij dit niet alleen. Wij werken nauw samen met ketenpartners in de zorg, maar ook met bij voorbeeld politie en GGD. Met onze activiteiten op het gebied van OGGZ zetten wij ons ook in voor de Opvang van Verwarde Personen.

Print