Wat verandert er door de transitie

Wat verandert er door de transitie

De zorg voor psychiatrische patiënten vindt steeds minder plaats in klinieken of op terreinen zoals Endegeest en steeds meer bij mensen thuis. Onze hulpverleners gaan naar patiënten toe om hen te behandelen zodat ze langer in hun eigen omgeving kunnen blijven.

GGZ Rivierduinen is blij met deze ontwikkeling. “Het is een menselijker manier van hulpverlening”, zegt Cécile Gijsbers van Wijk, psychiater en lid van de Raad van Bestuur van GGZ Rivierduinen. “Dat gemeenten per 1 januari meer verantwoordelijkheid krijgen voor de zorg is in feite een logisch gevolg van de ‘vermaatschappelijking van de psychiatrie’.”

Jeugd
De grootste veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg spelen bij de jeugd. Tot het eind van dit jaar vergoeden zorgverzekeraars gesprekken met psychologen en bijvoorbeeld groepstherapie. Per 1 januari betaalt de gemeente dit. GGZ Rivierduinen heeft een groot aanbod voor kinderen en jongeren. Wij vinden het belangrijk om psychische aandoeningen zo vroeg mogelijk te herkennen en behandelen: dan kun je erger voorkomen. Ook voor kinderen en jeugdigen met psychische klachten willen we de zorg dichter bij de gezinnen brengen. Bij de huisarts, in de wijk. GGZ Rivierduinen staat klaar om hier samen met de gemeenten haar bijdrage aan te leveren. De huisarts bepaalt of een kind direct specialistische GGZ bij GGZ Rivierduinen nodig heeft of dat eerst andere vormen van hulpverlening kunnen worden ingezet. Een verwijzing naar GGZ Rivierduinen zal vooral plaatsvinden als sprake is van ernstige of acute problematiek. Gijsbers van Wijk: “Ook op 12-jarige leeftijd kun je al zelfmoordgedachten hebben. Dan heb je specialistische behandeling nodig. En die bieden wij ook.” Ze onderstreept: “Bij deze grote verandering voor de jeugdzorg is het essentieel dat er voor elk kind, ouder en gezin duidelijk is wie de zorg coördineert. Soms spelen er in een gezin meerdere problemen. Dan is ‘één gezin, één plan, één regisseur’, de kerngedachte. Om dit ook in de praktijk waar te maken, werken wij samen met andere organisaties en de gemeenten.”

Volwassenen
Ook voor volwassenen met ernstig psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie verandert er het nodige. Gijsbers van Wijk: “Dergelijke ziekten zijn ongeneeslijk maar GGZ Rivierduinen helpt patiënten om er zo goed mogelijk mee te leven. Je kunt het vergelijken met iemand die suikerziekte heeft. Dat heb je ook je leven lang. Maar met de juiste medicatie en leefregels, kun je er goed mee omgaan. Wij zetten ons in om dat ook te realiseren voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening. Dat doen wij bijvoorbeeld door begeleiding bij het zoeken naar huisvesting, werk of dagbestedingsactiviteiten. Ook deze hulpverlening betaalt de gemeente volgend jaar.”

Gemeenten betalen al langer preventieactiviteiten zoals voorlichtingsavonden voor het grote publiek en laagdrempelige cursussen om ergere psychische aandoeningen te voorkomen. GGZ Rivierduinen gaat er vanuit dat hierin volgend jaar niets verandert. Dat geldt ook voor zorg voor mensen die door psychiatrische aandoeningen aan lager wal raken en soms overlast veroorzaken. GGZ Rivierduinen ziet het als haar taak om hen samen met wijkagenten, de GGD en bijvoorbeeld woningcorporaties te helpen zodat ze geen gevaar meer vormen voor zichzelf en hun omgeving en de veiligheid van de gemeente te garanderen.” “Samenvattend”, zegt Gijsbers van Wijk: “Vanaf 1 januari verandert er veel. Maar het motto van GGZ Rivierduinen: ‘beter binnen bereik’, blijft onverminderd van kracht.” 

 

Print