Positieve evaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams

Positieve evaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams

Collega’s van GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen hebben deelgenomen aan de ‘proeftuinen’ van zes Jeugd- en Gezinsteams (JGT) in de gemeenten van de transitieregio Holland Rijnland. Per 1 januari zijn in alle gemeenten dergelijke teams aan de slag gegaan. Onlangs zijn de proeftuinen geëvalueerd. Ouders en jongeren gaven de teams als rapportcijfer een 8,4.

De teams in de proeftuinen hadden de opdracht om hun hulp op nieuwe manieren te organiseren: nabij, op maat, snel en deskundig. Met als doelstelling de jeugd en haar gezinnen in de regio Holland Rijnland zo goed mogelijk bij te staan bij het opvoeden en opgroeien. Ouders en jongeren zijn vooral tevreden over het laagdrempelige contact, de bereikbaarheid, de snelheid en de mogelijkheid voor huisbezoeken. Het hebben van een vast contactpersoon en de samenwerking met andere instanties door de ‘één gezin, één plan’ gedachte, waarderen de ouders en jongeren ook.

Print