Ervaringswerk werkt

Ervaringswerk werkt

Ervaringwerkers maken deel uit van onze wijkteams psychiatrie. Zij hebben als belangrijkste taak om samen met de cliënt te zoeken naar mogelijkheden waardoor hij of zij het leven naar eigen tevredenheid kan inrichten. Ervaringswerkers begeleiden zelf cliënten, die zij thuis bezoeken. Marjolijn van der Ploeg is nu ruim een jaar ervaringswerker bij het wijkteam psychiatrie van Lisse.

“Ik heb weer een baan van 24 uur bij GGZ Rivierduinen en ben daar heel blij mee. Als ervaringswerker heb je een psychiatrische diagnose, je bent hiervan hersteld en je zet je ervaringsdeskundigheid in om de afstand tussen cliënt en behandelaar te verkleinen. Ik ben de criticaster voor de cliënt en werk mee om stigma’s in de psychiatrie te doorbreken.

Accepteren


Ik spreek met cliënten die vast zitten in hun herstel. Vaak hebben ze moeite met het accepteren van de diagnose en hebben de moed opgegeven. Ik vraag dan hele simpele dingen als: Waar werd je vroeger vrolijk van? Wat voor werk heb je gedaan? Al pratende merk je dat er weer iets op gang komt. Ik luister naar hun verhalen waar de andere hulpverleners geen tijd voor hebben. Zij hebben maar een half uur per week per cliënt en dan kunnen zij een verhaal niet voor de vijfde keer aanhoren, ik wel. Dat helpt cliënten bij de verwerking en het heeft een positief effect op hun herstel. Ik breng cliënten ook in contact met lotgenoten.

Weet je wat fijn is? Als ik zie dat mensen, van wie gedacht werd dat zij ‘uitbehandeld’ waren, langzaamaan vooruitgaan. Dat komt niet alleen door mij maar wel door de samenwerking binnen het wijkteam. Ik stel bijvoorbeeld aanpassingen in de hulpverlening voor. Na verloop van tijd zie je dat zo’n verandering positief werkt. De cliënt krijgt interesse voor zijn omgeving; het sociale netwerk komt weer op gang. In een enkel geval lukt het de cliënt ook nog een baan te krijgen.

Opleiding


Momenteel volg ik de opleiding ggz ervaringsagoog. Die geeft mij tools in handen om nog meer vanuit de cliënt te denken. Mijn grootste wens is ooit weer aan de slag te kunnen als maatschappelijk werker, mijn oorspronkelijk beroep, met taken op het gebied van ervaringsdeskundigheid.”

Print