Collectieve preventie

Collectieve preventie

Met Collectieve Preventie draagt GGZ Rivierduinen onder meer bij aan het:

• voorkomen van psychische problemen/ verminderen kans ontstaan psychische aandoeningen;
• voorkomen van gezondheidsschade en sociaal isolement;
• voorkomen of verminderen van psychische klachten zoals een depressie;
• voorkomen van gedragsproblemen of schooluitval bij kinderen en jeugdigen;
• voorkomen dat kinderen en jongeren op latere leeftijd (psychische) problemen ontwikkelen.

In onze agenda vindt u alle activiteiten van GGZ Rivierduinen op het gebied van Collectieve Preventie. Klik voor de agenda op de link rechts. Waar nodig zetten wij ons aanbod ook in in de wijk. Wij maken daarbij gebruik van de kennis en ervaring van bijvoorbeeld Sociale Wijkteams.

Print