Beschermd wonen

Beschermd wonen

Het doel van Beschermd Wonen is ervoor te zorgen dat mensen met een langdurig psychiatrische aandoening naar tevredenheid zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Onze woonbegeleiders helpen cliënten om hun leven weer op te pakken in hun woonhuis. Ze leren hen hun mogelijkheden en talenten zo veel mogelijk te benutten. Cliënten krijgen hulp bij alledaagse handelingen zoals omgaan met anderen, financiën, huisvesting, werk, hobby’s, koken en schoonmaken.

GGZ Rivierduinen biedt cliënten de mogelijkheid om alleen of met meerdere mensen samen te wonen in een beschermde woonvorm. In beide situaties begeleiden en ondersteunen onze medewerkers cliënten bij hun psychisch functioneren en bij alledaagse handelingen.

Print