Professionals

Gemeenten - jeugd

GGZ- psychologen, basis psychologen, ouderbegeleiders en verpleegkundigen van Kinderen en Jeugd Rivierduinen maken deel uit van van de Jeugd- en Gezinsteams, Sociaal teams Jeugd of Wijkteams in de gemeenten van de regio Holland Rijnland.

Deze gemeentelijke teams, de (huis)arts en medisch specialist kunnen zo nodig verwijzen naar de specialistische GGZ van Kinderen en Jeugd Rivierduinen. Kinderen en jongeren met Autisme, Eetstoornissen of een verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische aandoening worden eveneens door onze collega’s behandeld in de specialistische ggz.

Tariefstelling voor gemeenten zonder contract

GGZ Rivierduinen heeft met een groot aantal gemeenten contracten gesloten voor de uitvoering van de Jeugd GGZ. Ook aan inwoners van andere gemeenten willen wij graag ondersteuning bieden. Wij brengen dan de zogenoemde passantentarieven in rekening. De tariefstelling die wij daarvoor hanteren is € 2,04 per minuut. Dit tarief zult u terug vinden op uw nota. De nota ontvangt u zodra het volledige behandeltraject is afgesloten. Een tussentijdse nota ontvangt u indien het behandeltraject langer dan 365 dagen duurt. De behandeling kan pas starten als er een correcte verwijzing van u als gemeente in ons bezit is.


Print