Professionals

Gemeenten - WMO

Zorg verlenen dicht bij de cliënt en maatschappij kunnen we niet alleen. Samenwerking met andere partners is nodig. In samenwerking met de gemeenten leveren wij graag ons aandeel in de professionele ondersteuning van psychisch kwetsbare volwassenen en jongeren. Wij onderhouden daarvoor contacten met alle gemeenten in onze regio. Samen met gemeenten en andere ketenpartners hebben we gedeelde ambities op het gebied van mentale zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de psychisch kwetsbaren in onze samenleving.

In het kader van de WMO biedt GGZ Rivierduinen:

  • Begeleid zelfstandig wonen (begeleiding individueel speciaal)
  • Beschermd wonen
  • Dagbesteding (begeleiding groep) -
  • Inloop
  • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
  • Collectieve preventie


Print