Direct naar content

Privacy in de ggz

  • Nieuws

In de media is er de laatste weken veel aandacht voor het verplicht aanleveren van gegevens door ggz-organisaties aan de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa). Dit onderwerp roept vragen op bij cliënten over het waarborgen van hun privacy. Graag leggen wij uit welke informatie GGZ Rivierduinen moet delen en hoe een cliënt bezwaar kan maken.

De NZa vraagt informatie over het zorgvraagtype van een cliënt op
Het zorgvraagtype vertelt in grote lijnen over de klachten en hoeveel zorg iemand ongeveer nodig heeft. Aan de hand van de HoNOS+-vragenlijst kiest de behandelaar (bijvoorbeeld een psychiater of een psycholoog) het zorgvraagtype voor een cliënt. Deze speciale vragenlijst wordt ingevuld bij de intake. Alleen de informatie over het zorgvraagtype wordt gedeeld met de NZa. De NZa verzamelt deze informatie om inzicht te krijgen in de behoefte aan zorg voor nu en in de toekomst.

De gedeelde gegevens zijn niet te koppelen aan een cliënt
De informatie over het zorgvraagtype wordt via een versleuteld bestand doorgegeven aan de NZa. Het bestand bevat geen herleidbare gegevens, zoals naam, adres of bsn. De NZa kan dus niet achterhalen bij welke persoon de informatie hoort. 

De cliënt kan bezwaar maken tegen het delen van de zorgvraagtypering.
Tijdens de intake bespreekt de behandelaar het delen van informatie met de cliënt. Als een cliënt niet wil dat gegevens over de zorg doorgegeven worden aan NZa, dan kan de cliënt met de behandelaar een privacyverklaring ondertekenen. De zorgvraagtypering wordt dan niet gedeeld met de NZa. De behandelaar moet de gegevens wel blijven registreren in de eigen administratie.

Privacy is onderwerp van gesprek
De informatieverstrekking aan cliënten over de verplichte aanlevering van de zorgvraagtypering bij de NZa doen wij in lijn met advies van onze branchevereniging De Nederlandse GGZ, de koepelorganisatie van cliënten MIND en beroepsverenigingen NvvP en NIP. Ook bespreken we het waarborgen van privacy regelmatig met de cliëntenraad.

Heb je meer informatie nodig?
Ben je cliënt en heb je vragen over het delen van jouw gegevens? Stel die dan aan je behandelaar. Op de website van GGZ Rivierduinen vind je de privacyverklaring. Op de website van de NZa wordt uitgelegd waarom de informatie opgevraagd wordt.

Gerelateerde artikelen