Patiëntenvertrouwenspersoon

Patiëntenvertrouwenspersoon

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) geeft advies en bijstand aan cliënten die in zorg zijn bij een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg bij de handhaving van hun rechten. De pvp stelt zich op aan de kant van de cliënt. De werkzaamheden van de pvp hebben een wettelijke basis in de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) en het besluit patiëntenvertrouwenspersoon BOPZ.

Er zijn meer dan vijftig pvp'en verspreid over Nederland werkzaam. De pvp besteedt het merendeel van zijn of haar tijd aan het helpen van individuele cliënten bij het vinden van een oplossing voor hun klachten en vragen. Het grote voordeel hierbij is dat de pvp onafhankelijk van de organisatie kan werken, en geen verantwoording aan deze organisatie hoeft af te leggen.

Binnen GGZ Rivierduinen heeft elk centrum een pvp. Wanneer u wilt weten hoe u in contact komt met een patiëntenvertrouwenspersoon kunt u dit bij de receptie van het centrum waar u in behandeling bent navragen. Ook kunt u contact opnemen met de Stichting pvp.

Print