Meest voorkomende functies

Meest voorkomende functies

Activiteitenbegeleider

Een activiteitenbegeleider begeleid activiteiten van groepen cliënten. Na de voorbereiding van het programma zorgt hij ervoor dat de activiteit uitgevoerd kan worden in een sfeer van veiligheid en stimulans.

Arts-assistent

Een arts-assistent heeft de basisopleiding tot arts afgerond. De meeste arts-assistenten bij GGZ Rivierduinen zijn in opleiding tot psychiater. In de kliniek voeren arts-assistenten de opnamegesprekken en verrichten psychiatrische diagnostiek. Onder toezicht van de psychiater is de arts-assistent verantwoordelijk voor de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van behandelplannen.

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich na de opleiding geneeskunde verder heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. Een psychiater stelt de diagnose, stelt een behandelplan op en heeft de leiding over de uitvoering van de behandeling wanneer die door een arts-assistent wordt verricht.

Psychiatrisch Verpleegkundige

Een psychiatrisch verpleegkundige begeleidt cliënten op basis van een behandelplan (en in de kliniek tevens op basis van een verpleegplan). Tijdens de begeleiding en zorg richt de verpleegkundige zich op het gedrag van cliënten en probeert de verpleegkundige ervoor te zorgen dat een cliënt weer zelfstandig kan functioneren.

Psycholoog

Een psycholoog is een academisch of professioneel expert in de psychologie, de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van de mens. Een psycholoog pakt tijdens gesprekken samen met u uw psychische probleem concreet en praktisch aan. Een belangrijk verschil tussen een psychiater en een psycholoog is dat een psychiater medicijnen mag voorschrijven en een psycholoog niet.

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Een SPV voert de behandeling uit en begeleidt cliënten in hun sociale omgeving, geeft voorlichting aan cliënten en familieleden en grijpt in wanneer een cliënt in crisis is.

Vaktherapeut

Vaktherapie is een behandelvorm waarbij methodisch gebruik gemaakt wordt van een ervaringsgerichte werkwijze. De vakdisciplines zijn bijvoorbeeld: beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie. De problematiek van de cliënt komt ‘al doende’ naar voren en leidt tot ervaringen die effect hebben op de problematiek

Print