Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen

In de zorgvisie van GGZ Rivierduinen heeft herstel een prominente plaats. Onze zorgverlening staat altijd in het teken van herstel(ondersteuning). Bij GGZ Rivierduinen spelen ervaringsdeskundigen een belangrijke rol. Ze bieden cliënten aanvullende ondersteuning die goed aansluit bij de persoonlijke ervaringen en vergroten het bewustzijn in teams over het perspectief van de cliënt.

Ervaringsdeskundigen zijn medewerkers die mede door eigen ervaring weten waar zij het over hebben. Ze hebben veel ervaring opgedaan tijdens de behandeling en het herstelproces. Zij zijn getraind om die ervaring professioneel in te zetten. Daardoor kunnen ze ook iets betekenen voor anderen in een vergelijkbare situatie.

Organisatiestructuur

De bestuursadviseur Cliëntenperspectief heeft als belangrijkste aandachtsgebieden: herstel, empowerment, ervaringsdeskundigheid en herstelondersteunende zorg. Binnen zes centra van GGZ Rivierduinen zijn centrumadviseurs ervaringsdeskundigheid en herstel actief. Zij initiëren en coördineren gerelateerde activiteiten rond dit thema binnen het eigen centrum.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij de bestuursadviseur Cliëntenperspectief, telefoonnummer 071 890 66 26.

Print