Zorgvisie

Zorgvisie

Samen kiezen voor kwaliteit

De geestelijke gezondheidszorg is volop in beweging. Dat roept boeiende en complexe zorginhoudelijke en bedrijfsmatige vragen op. Ook voor GGZ Rivierduinen. Zij gebruikt haar missie en zorgvisie om de eigen antwoorden op de vragen te vinden. Die gebruiken wij de komende jaren als professioneel kompas om richting te geven aan strategische keuzes.

GGZ Rivierduinen kiest voor kwaliteit. Wij doen dit in een tijd waarin:
• de zorgvraag wijzigt;
• de collectieve zorguitgaven stijgen en moeten worden geremd;
• de zorg effectiever, efficiënter, transparanter en beter meetbaar moet worden;
• de maatschappelijke meerwaarde van de zorg moet worden aangetoond;
• sneller op- en afschalen noodzakelijk is om transmuraal werken inhoud te geven;
• het aanbod van zorgprofessionals daalt door vergrijzing.

GGZ Rivierduinen wil laten zien dat kwaliteit zich uitbetaalt.

De missie ‘beter binnen bereik’ staat voor onze ambitie. Dit is het vertrekpunt voor de zorgvisie; bedoeld als concreet richtsnoer en toetsend kader voor het professioneel handelen. De zorgvisie geeft richting aan de strategische keuzes voor innovatie, groei en krimp. De zorgvisie heeft een meerjarenperspectief en zal regelmatig getoetst worden op de realiteitswaarde.

Print