Kernwaarden

Kernwaarden

In alles wat we doen staan onze kernwaarden voorop. De uitdaging voor de komende jaren is het vertalen van deze woorden naar onderscheidend gedrag. Dit doen we door waar te maken wat vanzelfsprekend is en door op enkele punten écht bijzonder te zijn. Onze kernwaarden zijn: Vakmanschap, Vertrouwen en Verbinden.

 

Vakmanschap
Vakmanschap heeft te maken met deskundigheid, veiligheid en integriteit, zowel persoonlijk als professioneel. Dit houdt in dat we werken volgens de laatste inzichten en onze vaardigheden beschikbaar stellen. Ook houden we rekening met ‘de menselijke maat’. De leefwereld van de cliënt is leidend, naast de wet- en regelgeving. We zetten ons in voor het herstel van onze cliënt, met de juiste samenwerkingspartners. Vakmanschap betekent ook dat we zorgen voor een goede registratie en verantwoording. En dat we creatief zijn; binnen de gestelde kaders zoeken we naar oplossingen.

Vertrouwen
We zijn te vertrouwen in het persoonlijke contact en de afspraken die we maken. Afspraken komen we na. Ook zijn we dienstbaar en servicegericht naar de cliënt, zijn naasten en onze samenwerkingspartners. We wisselen onderling informatie uit om te zorgen dat de cliënt zich weer zo goed mogelijk kan redden in de maatschappij. Ook voor collega’s onderling staat vertrouwen hoog in het vaandel. Vertrouwen wil zeggen: "Ik weet niet wat je doet, maar ik ga ervan uit dat je het juiste doet. En ik geef je de bewegingsvrijheid om naar eigen inzicht te handelen."

Verbinden 
We zetten ons in voor een goede verbinding met onze cliënten en hun naasten. Met als doel: samen werken aan herstel. Alle afdelingen, regio’s en zorgfuncties staan met elkaar in contact. Verbinding komt ook tot uiting in de betrokkenheid van professionals die samenwerken als team, voor en met de cliënt: jouw cliënt is mijn cliënt. Daarnaast betekent verbinden voor ons dat we het samen met andere organisaties doen. En dus nemen we het initiatief om alle kennis en expertise van de verschillende betrokkenen rondom een cliënt met elkaar te koppelen. Samen komen we er wel.

Print