TOPGGz erkend

TOPGGz erkend

De meeste cliënten met psychische problemen kunnen goed worden behandeld door de huisarts of een ggz-instelling. Een klein deel van hen heeft echter uiterst gespecialiseerde zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat de behandeling elders onvoldoende resultaat biedt. Of vanwege een zeldzame stoornis of een ingewikkelde combinatie van psychische en lichamelijke problematiek. Psychotraumacentrum Kinderen en Jeugd Rivierduinen en Centrum Eetstoornissen Ursula behoren tot de eerste afdelingen in Nederland die het keurmerk TOPGGz ontvingen. Het keurmerk wordt uitgegeven de Stichting Topklinische GGz en is medio 2013 weer verlengd voor de komende vier jaar.

De Stichting Topklinische GGz heeft als doel de topklinische ggz te stimuleren en te faciliteren. Zij doet dit onder andere door het TOPGGz keurmerk uit te reiken aan afdelingen die zeer gespecialiseerde patiëntenzorg voor een bepaalde doelgroep combineren met wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Topklinische ggz is bestemd voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen die onvoldoende resultaat hebben van een reguliere tweedelijns behandeling. TOPGGz afdelingen voldoen aan strenge criteria op het gebied van specialistische diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding. Zij worden beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie. Zij zijn meestal onderdeel van een ggz-instelling, maar kunnen ook onderdeel zijn van een UMC of algemeen ziekenhuis. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk voor alle aandoeningen binnen de ggz een TOPGGz afdeling beschikbaar is.

Logo 10 jaar TOPGGZ

Print