HKZ-certificering

HKZ-certificering

Als mensen voor psychische of psychiatrische problemen een beroep moeten doen op de geestelijke gezondheidszorg is het een prettig idee dat zij in vertrouwde handen zijn. Een belangrijke graadmeter daarvoor is het HKZ-kwaliteitskeurmerk.

Met het keurmerk toont GGZ Rivierduinen aan dat zij haar motto ‘beter binnen bereik’ in de praktijk daadwerkelijk en aantoonbaar invulling geeft vanuit al haar bedrijfsonderdelen. GGZ Rivierduinen laat met het keurmerk zien dat zij haar zaken intern goed op orde heeft, de klant principieel centraal stelt en voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

HKZ is een keurmerk voor zorginstellingen, vergelijkbaar met het bekende ISO 9001. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, een landelijk erkende organisatie die kwaliteitsnormen voor zorg opstelt. Het certificaat is drie jaar geldig en kan daarna na uitgebreide controle verlengd worden. Tussentijds vindt periodieke toetsing plaats. GGZ Rivierduinen laat haar certificatietraject uitvoeren door het gerenommeerde Lloyds Register.

Print