Let op, maatregelen voor cliënten en bezoekers aangepast in verband met het coronavirus
Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid

GGZ Rivierduinen hecht veel waarde aan uw mening. Door continu de tevredenheid van onze cliënten te onderzoeken kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. We maken hiervoor gebruik van de Consumer Quality index (CQi). Dit is een vragenlijst die wordt gebruikt door alle GGZ instellingen in Nederland.

Hieronder staan de uitkomsten van de CQi. Deze bestaan uit een algemeen rapportcijfer en de waardering van onze cliënten voor verschillende aspecten van onze zorg:

  • Uitvoering behandeling gaat erover of de cliënt vindt dat de behandeling de juiste aanpak is voor zijn of haar klachten en of de behandeling naar wens is uitgevoerd
  • Samen beslissen geeft aan of cliënten genoeg informatie hebben gekregen om zelf een mening te vormen over welke behandeling het beste bij hem of haar past
  • Bejegening gaat over of cliënten zich serieus genomen voelen door hun behandelaar en of de behandelaar alles op een begrijpelijke manier heeft uitgelegd.

  

We zijn blij om te zien dat cliënten de manier waarop de behandelaar met ze omgaat als positief beoordelen en dat we de goede beoordeling van vorig jaar hebben kunnen vast houden.

Ook de tevredenheid over de behandeling zelf is positief en stabiel maar biedt nog wel ruimte voor verbetering.

De informatievoorziening aan cliënten over de verschillende behandelopties scoort het minst van de drie. We vinden het belangrijk dat daar meer aandacht aan wordt besteed. Een concrete actie om dit te verbeteren is het trainen van onze behandelaren in hoe zij cliënten meer kunnen betrekken bij besluiten over de behandeling. Het informeren over behandelmogelijkheden maakt daar onderdeel van uit. Ook kijken we hoe de informatievoorziening in bredere zin kunnen verbeteren, bijvoorbeeld op de website.De uitkomsten van het tevredenheidsonderszoek zijn onderwerp van gesprek met  cliëntenraad en familieraad. Samen met hen wordt gekeken welke verbeterpunten prioriteit hebben en welke ideeën zij hebben om de tevredenheid op die punten te verhogen.

Het uitgebreide rapport met uitkomsten vindt u aan de rechterkant van de pagina.

ZorgkaartNederland

U kunt uw ervaring en mening delen op ZorgkaartNederland of een andere onafhankelijke website. Zo helpen zij ook andere cliënten bij het maken van hun keuze.

 

Deel uw ervaring

Print