Organisatie

Kwaliteit van zorg

Als mensen voor psychische of psychiatrische problemen een beroep moeten doen op de geestelijke gezondheidszorg is het een prettig idee dat zij in vertrouwde handen zijn. GGZ Rivierduinen heeft de ambitie om steeds betere zorg te verlenen. We zoeken continu naar mogelijkheden om onze zorg aan te passen aan de verwachtingen van onze cliënten.

Om kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen heeft GGZ Rivierduinen het kwaliteitskeurmerk HKZ, doen wij onderzoek naar de tevredenheid van cliënten en hebben wij een klachtenregeling die gebaseerd is op wettelijke regelingen.

De cliëntenraad en familieraad zijn nauw betrokken bij de kwaliteit van zorg die GGZ Rivierduinen levert.

Print