Direct naar content

Op weg naar een regionale academie voor ervaringsdeskundigheid

  • Bijeenkomsten

GGZ Rivierduinen, Stichting Lumen Holland Rijnland, de Binnenvest en Parnassia/Brijder zijn van plan om de krachten te bundelen in een Regionale Academie Ervaringsdeskundigheid Holland Rijnland. Om deze samenwerking te vieren is er een inspiratiedag op dinsdag 30 augustus 2022 van 10.00 tot 16.00 uur in Leiden.

Programma

Op het programma staan toonaangevende sprekers uit het vakgebied, waaronder Martijn Kole. Er zijn interactieve workshops over het werken met eigen ervaring en is er de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

Regionale Academie Ervaringsdeskundigheid

Het doel van deze academie is de opleiding van ervaringsdeskundigen onder één dak te brengen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en professionalisering van ervaringsdeskundigheid.

De rol van ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen vervullen een steeds belangrijkere rol in de geestelijke gezondheidszorg en het sociale domein, in zowel betaalde als onbetaalde functies. Het achterliggende idee voor de inzet van ervaringsdeskundigen is dat mensen die ontwrichting en herstel aan eigen lijf hebben ondervonden weten hoeveel moeite herstellen kost.

Daardoor kunnen zij zich soms beter inleven in de ander en weten zij bij uitstek hoe een ander het beste ondersteund kan worden bij het herstelproces. Goede scholing van deze relatief nieuwe beroepsgroep is daarbij onmisbaar.

Gerelateerde artikelen