Direct naar content

Het werk van de Cliëntenraad

Mensen die in zorg zijn, mogen via een cliëntenraad meepraten over het beleid van de instelling waar ze behandeld worden. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (wmcz).

In de cliëntenraden praten cliënten en ex-cliënten mee over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld: nieuwbouw, privacy, bejegening, voeding, het ontwikkelen van behandelprogramma’s en het meten van de cliënttevredenheid.

De drie grote regio’s van Rivierduinen hebben ieder een aparte cliëntenraad en daarnaast zijn er twee speciale raden:

De Centrale Cliëntenraad (CCR) geeft advies aan de Raad van Bestuur over (beleids)onderwerpen die alle cliënten van Rivierduinen aangaan. De CCR bestaat uit vertegenwoordigers van bovenstaande cliëntenraden.

Veelgestelde vragen over de Cliëntenraad