Direct naar content

Ons verhaal

Ons werk begint bij begrip. Begrip voor het feit dat het leven niet altijd eenvoudig is, maar net zo kleurrijk en complex als mensen. Dat maakt iedereen bijzonder en niemand anders dan normaal. Wij zijn een plek waar kwetsbaarheid de kans krijgt en kracht kan groeien.

Maatschappelijke omarming

Mentale ontregeling kan iedereen overkomen. En er zijn momenten in het leven waarop je er zelf niet uitkomt. Het leven is namelijk best complex. Het hoort bij de mens én bij onze samenleving. Daarom is het belangrijk dat we dit als maatschappij niet alleen accepteren, maar ook omarmen en hier gezamenlijk zorg voor dragen.

Groeiende zorgvraag

Tegelijk zien we de vraag om hulp en houvast sterk toenemen, terwijl de beschikbare middelen niet eindeloos zijn. Zowel in geld als in mensen. Het huidige systeem is op den duur onhoudbaar en onbetaalbaar. Daarom zal de GGZ veranderen. Zodanig dat onze zorghulp toereikend blijft. Dat vraagt om een effectievere aanpak vanuit een ander, menselijker perspectief.

Menswaardige zorg

Ook GGZ Rivierduinen zet in op een nieuwe manier van denken en werken. Van anders leren kijken. Waarbij de mens en niet het proces centraal staat. Waar diagnostisering en behandeling weer een hulpmiddel worden en geen doel op zich. Geen mens is tenslotte hetzelfde en iedere situatie is anders. Een transitie dus, van normering naar menswaarden. Van systeemgericht naar oplossingsgericht. Want dan verminderen we de zorgdruk en vergroten we het herstelvermogen.

Naaste omgeving

Minstens zo waardevol is ons contact met de mensen in de naaste omgeving, die mede zorg dragen en zorg hebben. Want het zijn de naasten die ons een blik van buiten geven en helpen bij het begrijpen van de situatie. Wij zetten ook in op persoonlijke begeleiding van familie, vrienden en verzorgers. Zij hebben tenslotte een wezenlijke rol in iemands leven. Én in de kwaliteit van iemands leven.

Complexe problematiek

Hulpvragen zijn divers, net als de zorgoplossingen in onze regio. Wij kiezen ervoor om onze kennis en kunde dáár in te zetten, waar we samen de grootste bijdrage aan groei hebben: de hulpvragers én hun naasten, die te maken hebben met complexe problematiek. Omdat juist hier de zorgen vaak groot zijn, en onze hulp en expertise het meeste effect heeft. Ongeacht leeftijd of achtergrond. Wij zullen er alles aan doen om dichtbij en bereikbaar te blijven voor deze mensen. Dat doen we in de vertrouwde omgeving met onze wijkteams, in de acute zorg, binnen onze herstellocaties en onze poliklinieken.

Herstelgericht werken

Wij zijn nieuwsgierig naar anderen, maar zeker ook naar onszelf. Naar ons eigen handelen en onze eigen kennis. Dat toetsen we, veranderen we en verankeren we, zodat het beter wordt. Niet op papier, maar in de praktijk. Daarom willen we een organische zorgorganisatie zijn, die niet vastzit in hokjes, maar die zich constant aanpast aan de behoefte. Door onze verschillende disciplines te bundelen en onze expertises uit te wisselen als één gezamenlijk GGZ Rivierduinen. Eén organisatie, die met wijsheid en lef nieuwe mogelijkheden verkent en gericht is op ontwikkeling. Die durft te vallen, en leert van opstaan. Herstelgericht werken, noemen we dat.

Gezonde samenwerking

Ook buiten onze eigen organisatie werken we aan een ‘netwerk van houvast’. Daarom investeren we in onze relaties met verwijzers, ketenpartners, collega-instellingen en financiers. Ook daar is een verbinding van onderling vertrouwen ons uitgangspunt. Omdat zo een betere, gezonde samenwerking ontstaat, die leidt tot wederzijdse groei. Waar mogelijk delen we uiteraard onze kennis en inzichten. Om zodoende gezamenlijk vorm te geven aan een GGZ, die begrijpt dat mensen belangrijker zijn dan een systeem.

Zie ook