Nu hulp nodig

Nu hulp nodig

Soms is iemands normale functioneren zo ernstig verstoord dat sprake is van een crisis. Mensen kunnen ook dan terecht bij de (huis)arts of een andere hulpverlener. Die nemen op hun beurt direct contact op met één van de crisisafdelingen van GGZ Rivierduinen.

Heeft u dringend hulp nodig? Bel direct uw huisarts of de huisartsenpost.
Deze kan 24 uur per dag de hulp van één van onze crisisdiensten in de regio inschakelen. Onze crisisdiensten zijn altijd bereikbaar voor (huis)artsen maar ook voor andere hulpdiensten zoals de politie: dag en nacht, zowel doordeweeks en in het weekend.

Familie of naasten
Maakt u zich als familie of naastbetrokkenen zorgen? Dan kunt u contact opnemen met de huisarts of met de behandelaar van uw familielid of naaste. Zo verzekert u zich er van dat de juiste hulp geboden wordt en dat uw familielid of vriend(in) ook op de juiste plek terecht komt. Als iemand die in behandeling is niet wil dat er informatie aan derden wordt verstrekt, moet die wens gerespecteerd worden. Soms is dat voor u als naaste niet gemakkelijk. Uiteraard kunt u uw zorgen wel bespreken met de behandelaren van uw naaste en vragen of zij u kunnen adviseren over wat u kunt doen.

Acute situatie: direct gevaar of ernstige overlast?
Bel 112.
Bel wanneer er sprake is van direct gevaar voor de persoon of de omgeving dan wel van ernstige overlast altijd de politie.

Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900 8844.
Wilt u in contact komen met de politie in de regio, dan geldt in het hele land hetzelfde telefoonnummer: 0900 8844. Op dit nummer kunt u terecht met vragen en problemen die niet spoedeisend zijn. Zonodig wordt u snel doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde politiebureau.

Zorgen maken om of overlast van iemand?
Bent u ernstig bezorgd over uw buurman of buurvrouw, of iemand anders in uw omgeving? Of zorgt iemand voor veel overlast? Vermoedt u dat er nog geen of onvoldoende hulp wordt geboden? Betreft het hier mensen waarvan u vindt dat zij zorg nodig hebben, maar hier zelf niet om kunnen of willen vragen? Meld dat bij het Meldpunt van uw regionale GGD. Dat kan telefonisch of via een online formulier. 

Regio Hollands Midden: Meldpunt Zorg en Overlast

Regio Haaglanden: Meldpunt Bezorgd


Print