Campagne meer openheid over psychische klachten op de werkvloer
24 november 2020

Campagne meer openheid over psychische klachten op de werkvloer


Bijna de helft (43.5%) van alle mensen in Nederland krijgt ooit in zijn leven te maken met een psychische aandoening. Eén op de vijf mensen met een psychische aandoening heeft een betaalde baan. Van de mensen zonder een betaalde baan wil een derde graag werken. Van de jongeren tot 35 jaar wil zelfs twee derde graag aan het werk. Behoorlijke cijfers. Hoe komt het dat het voor hen toch moeilijk is om een betaalde baan te vinden?


Misverstanden

Eén van de redenen is, zo geven zowel werkgevers, re-integratieconsulenten als kandidaat werknemers aan, is dat het niet makkelijk is om open over de psychische problematiek en de eventuele benodigde aanpassingen op de werkplek te praten. Dit komt door het stigma dat nog steeds rust op psychische klachten en aandoeningen. Een aanpak om hierin verandering aan te brengen is hard nodig.    

Kennis, positieve beeldvorming en begeleiding 
Meer kennis, positieve beeldvorming, begeleiding en ondersteuning maakt het mogelijk dat meer mensen met een psychische aandoening aan de slag kunnen en zo een baan kunnen vinden die past bij het eigen werkniveau. Bedrijven en organisaties, die hen opgenomen hebben op de werkvloer en informatie en advies inwinnen over hoe dit aan te pakken, hebben daar profijt van. Het levert gemotiveerde medewerkers en een positief werkklimaat op!    

Campagne Opgenomen op de werkvloer

Om deze reden lanceren de gemeenten In de Duin- en Bollenstreek, Servicepunt Werk en Stichting Lumen Holland Rijnland de campagne Opgenomen op de Werkvloer. Met dit initiatief willen zij de beeldvorming rond werknemers met een psychische aandoening verbeteren en openheid over psychische klachten op de werkvloer realiseren. Samen met werkgevers, re-integratieconsulenten, ervaringsdeskundigen, werknemers én werkzoekenden werkt Opgenomen op de Werkvloer aan een toegankelijke werkvloer waar iedereen open kan zijn over wat hij nodig heeft. 

Ondersteuning op de werkvloer 
Met voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en (persoonlijk) advies zorgt de campagne ervoor dat zoveel mogelijk mensen op de werkvloer de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben: werknemers én werkgevers. Een speciaal campagneteam ondersteunt de werkgevers en kandidaat werknemers bij het werk vinden, in dienst nemen en houden van mensen met psychische klachten en aandoeningen. 

Samenwerking 
De campagne Opgenomen op de Werkvloer is een initiatief van gemeenten Noordwijk, Katwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom, Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek en Stichting Lumen Holland Rijnland. De uitvoering van het project is in samenwerking met o.a. de ISD Bollenstreek, Sociale Dienst Katwijk, De MareGroep, Rivierduinen, AWVN en Samen sterk zonder Stigma. Financiering komt van de gemeenten en ZonMw, een organisatie die landelijk onder andere gezondheidsinnovaties financiert.

Informatie, advies en ondersteuning vanuit deze campagne is te vinden op de campagne website.

 
Print